Varierande arbetsuppgifter för jurister på SEB

Hur är det att arbeta som jurist inom bank och försäkring? Vi på The Scholar har pratat med Sebastian Bierfeldt Liptak och Åsa Åkerblom som båda arbetar på juristavdelningar inom SEB, en av Nordens största finansiella koncerner.

2014 ansökte Sebastian till en roll på juridikavdelningen inom SEB:s internationella traineeprogram, som från och med årsskiftet heter Large Corporates & Financial Institutions (LC&FI). Han fick en av de åtråvärda platserna och efter att ha gått det ettåriga programmet påbörjande Sebastian sin nuvarande tjänst som legal counsel på LC&FI. Sebastian kom till SEB direkt från juridikstudier i Uppsala där han också läst kurser inom ekonomi och haft en utbytestermin i New York. Innan det läste han kurser på KTH och arbetade inom skolan.

Vilka är dina ansvarsområden?
– Jag arbetar framförallt med olika typer av nettningsavtal och clearingavtal. Jag stöttar även affären i diverse frågor och en del av mitt ansvar är också att hålla mig uppdaterad om vad som händer på marknaden.

Hur skulle du beskriva traineeprogrammet på SEB?
– Man får möjlighet att lära känna våra olika verksamheter, bygga nätverk och knyta viktiga kontakter. Programmet är uppdelat i tre delar: gemensamma utbildningsveckor, individuell utbildning och utveckling inom rollen. Under den gemensamma utbildningen ingår exempelvis kommunikation, förhandling och personlig utveckling. Som trainee har du en tjänst på en hemavdelning med en egen handledare som tillsammans med dig planerar och skräddarsyr så att traineeåret blir en bra mix av utbildning, praktik på andra avdelningar och arbete på hemavdelningen. Även internationella besök, utbildningar och en månads utlandspraktik anordnas under året på för att ge en bredare inblick över bankens verksamhetsområden på de olika hemmamarknaderna.

SEB_bild_sebastianbw

Vad är roligt med ditt jobb?
– Att arbeta som jurist på bank är väldigt varierande och roligt då vi kommer i kontakt med många olika typer av kunder. ”Bankjuridik” inom mitt område handlar exempelvis om lånetransaktioner, otc-derivat, fonder och garantier. Att arbeta med dessa typer av produkter ger också en bra internationell utblick.

Vad är utmanande med ditt jobb?
– Just nu är den största utmaningen alla regelförändringar som vi måste anpassa oss till. En daglig utmaning är att förhandla avtal och lära sig ännu mer om vår verksamhet.

Vilka är dina framtidsplaner?
– Att fortsätta utvecklas brett som jurist inom SEB.

Ett traineeprogram på Trygg-Hansa gav Åsa en god övergripande inblick i företagets verksamhet, och efter avslutat program började hon där som bolagsjurist. När SEB förvärvade Trygg-Hansa 1998 blev hon bolagsjurist inom livförsäkringsverksamheten i SEB. Idag arbetar hon som chefsjurist inom divisionen Liv & Investment Management.

Vilka är dina ansvarområden?
– Jag ansvarar för all juridik inom vår division, som bedriver fond- och försäkringsverksamhet i bland annat Sverige, Danmark, Irland och Baltikum. Jag är chef för de svenska juristerna inom divisionen och har även ett samordningsansvar för juristerna i de andra länderna.

SEB_bild2_asabw

Vad är roligt med ditt jobb?
– Det är roligt att få utveckla avdelningen, personalen och vårt sätt att arbeta för att kunna stötta verksamheten på bästa sätt. Extra spännande är det att se sina idéer förverkligas. I min roll får jag god inblick i vår verksamhet och då jag sitter med i både divisions- och företagsledningen har jag också stora möjligheter att påverka vår utveckling.

Vad är utmanande?
– Just nu är det en enorm regelutveckling inom finanssektorn och det är utmanande att, samtidigt som vi ska stötta verksamheten i det löpande arbetet, bevaka och analysera all ny lagstiftning. Det är stor efterfrågan på stöd från oss jurister så en ytterligare utmaning är att få tiden att räcka till.

Hur är det att jobba som jurist på SEB?
– Det som särskiljer att arbeta som bolagsjurist inom bank eller försäkring är att jobbet erbjuder ytterligare en dimension. Som på andra bolag sköter du styrelsearbetet, lämnar juridisk rådgivning, granskar och förhandlar avtal inom en mängd områden men behöver dessutom ha koll på rörelselagstiftningen och står dessutom under tillsyn av Finansinspektionen.

Hur upplever du SEB som arbetsplats?
– Hos oss finns en dynamisk, öppen, professionell, prestigelös atmosfär och kultur. Detta genererar mycket energi och initiativ. Vi samarbetar mycket mellan olika avdelningar och juristerna använder varandra som bollplank.

Vilka är dina framtidsplaner?
– Jag kommer att fortsätta att utveckla min juristavdelning, sättet vi arbetar på och vår kompetens i linje med hur vår verksamhet utvecklas, exempelvis sker detta genom kompetensutveckling men i vissa fall även genom rekrytering.

Prenumerera

Skriv upp dig för att registrera dig till vårt nyhetsbrev.

Ange din e-post här:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close