ltu_hederspris

Läkare, arkitekt och statistikprofessor är årets hedersdoktorer

En överläkare och professor i rehabiliteringsmedicin, en arkitekt och delägare i världsberömda arkitektbyrån Snøhetta och en professor i statistik från USA, är 2017 års hedersdoktorer vid Luleå tekniska universitet. I november promoveras Jan Lexell, Jenny B Osuldsen och Geoffrey Vining.

Foto Nicke Johansson

Varje år utses hedersdoktorer av lärarna och forskarna vid Luleå tekniska universitets två fakulteter, den filosofiska och den tekniska. Utnämningen är en del av universitets strävan efter öppenhet och kontakter utanför forskarsamhället.

Till 2017 års hedersdoktor vid den filosofiska fakulteten vid Luleå tekniska universitet har Jan Lexell utsetts. Den tekniska fakulteten har utsett två hedersdoktorer: Jenny B Osuldsen och Geoffrey Vining.

Jan Lexell, Foto Kennet Ruona

Jan Lexell. Foto Kennet Ruona

Jan Lexell är uppvuxen i Luleå och är i dag professor i rehabiliteringsmedicin vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, med medicinskt ansvar för rehabilitering av personer med neurologiska sjukdomar. Han var en av drivkrafterna vid uppbyggandet av Institutionen för hälsovetenskap i Boden, och senare Luleå. Han har under en lång tid samarbetat med forskare vid Luleå tekniska universitet, främst inom rehabiliteringsområdet, och har arbetat aktivt för att stärka banden mellan universitetet och hälso- och sjukvården i Norrbotten.

Jan Lexell har även engagerat sig som läkare och forskare inom parasporten. Han är ordförande i Svenska Parasportförbundets medicinska kommitté samt chefsläkare i Sveriges Paralympiska Kommitté.

Jenny B Osuldsen.

Jenny B Osuldsen.

Jenny B Osuldsen är utbildad landskapsarkitekt och delägare i norska arkitekt- och designföretaget Snøhetta. Hon arbetar som designande arkitekt med en särskild känsla för platsens identitet, kvalitéer och klimatförutsättningar som utgångspunkt för byggnaders arkitektur. Jenny B Osuldsen var involverad i flera projekt inför vinter-OS i Lillehammer 1994 och har också varit engagerad i projekt i Norrbotten, som Tree Hotel i Harads och förslag på gestaltning av ”brandstationskvarteret” i Luleå.

År 2006 var hon verkställande direktör på New York-kontoret för att etablera Snøhetta i USA. Snøhettas arkitekter har bland annat ritat minnespaviljongen vid Ground Zero i New York, det nya operahuset i Oslo och det prisade biblioteket i Alexandria.

Geoffrey Vining.

Geoffrey Vining.

Geoffrey Vining är sedan 1999 professor vid Institutionen för statistik vid Virginia Tech-universitetet i USA och är en mycket meriterad och prisad forskare inom statistik.

Han har under hela sin forskargärning lyft fram statistikens tillämpningsområden, inte minst industriella tillämpningar. Han arbetar med uppdrag åt företag som Pratt & Whitney, som bland annat tillverkat jet- och raketmotorer, samt åt USA:s statliga rymdorganisation NASA och åt amerikanska försvarsdepartementet.

Geoffrey Vining är en sann Luleåvän. 2007 var han gästprofessor vid Luleå tekniska universitet och han har vid ett flertal tillfällen efter det besökt universitetet för att ge doktorandkurser, agera opponent och betygsnämndsledamot vid disputationer.

Prenumerera

Skriv upp dig för att registrera dig till vårt nyhetsbrev.

Ange din e-post här:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close