campus_umea_education

Nordiskt masterprogram i socialt arbete inrättas

Ett internationellt tvåårigt masterprogram i socialt arbete och välfärd i nordiskt perspektiv inrättas från och med i höst. Umeå blir ett av tre nordiska universitet som står värd för utbildningen.

Foto Mattias Pettersson

Studenterna kommer att läsa första terminen vid universitetet i Stavanger i Norge, andra terminen läser man i Umeå, tredje terminen i Aalborg i Danmark. Den fjärde terminen väljer studenterna själva vilket av lärosätena de vill skriva sin masteruppsats vid.

Programmet kommer övergripande att behandla barn, unga och familjers levnadsvillkor och utsatthet i välfärdssamhället utifrån ett nordiskt perspektiv. Studenterna antas till universitetet i Stavanger som koordinerar programmet. Sedan registreras de vid det universitet där aktuell kurs anordnas.

– Rörligheten är stor mellan de nordiska länderna, både vad gäller personer och idéer. Därför finns behov av en utbildning som generar möten och erfarenhetsutbyte mellan studenter som har komparativ välfärdspolitik som fokus, säger Petra Ahnlund, studierektor vid Institutionen för socialt arbete.

Utbildningen om 120 högskolepoäng är på avancerad nivå och leder fram till en masterexamen i socialt arbete: Master i Social Work and Welfare. Examen blir en så kallad joint degree, en gemensam examen för de tre länderna. Programmet riktar sig i första hand till socionomer som antingen är nyutbildade eller har jobbat några år. För att vara behörig att söka ska man ha 180 högskolepoäng inom det samhällsvetenskapliga/beteendevetenskapliga området eller likvärdig utbildning samt grundläggande behörighet i engelska.

– Det är ett unikt upplägg och redan finns ett stort intresse för programmet. Inför starten i höst har 25 studenter antagits och de kommer från alla världsdelar, säger Petra Ahnlund.

Prenumerera

Skriv upp dig för att registrera dig till vårt nyhetsbrev.

Ange din e-post här:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close