investment_sweden_ey

Sverige har rekordhög tillväxt av utländska investeringar

Jämfört med föregående år ökade investeringarna i Sverige med 76 procent. Och en stark position inom digitalisering kan bidra till fortsatt hög nivå på investeringar till Sverige.

Investeringsklimatet i världen och länders attraktivitet för utländska investeringar analyseras årligen av EY. För första gången har en nordisk rapport gjorts som utvärderar de nordiska ländernas attraktivitet. Antalet utländska direktinvesteringar i Norden ökade med 31 procent enligt “Nordic Attractiveness Report“. Analysen baseras på data från Oxford Intelligence, som har beräknat volymen av utländska direktinvesteringar 2016 (Foreign Direct Investments).

Den genomsnittliga tillväxten av investeringar i Europa 2016 ökade med 15 procent, vilket var den högsta nivån på tio år. Flest antal investeringsprojekt i Europa har Storbritannien följt av Tyskland och Frankrike. Flest investeringar i Norden har Finland för femte året i rad, därefter kommer Sverige med 90 investeringar och plats 15 på rankingen i Europa. Sverige har en tillväxt på 76 procent, vilket är högst i Europa bland de 20 länder med flest investeringsprojekt. EY:s rapport analyserar även nya arbetstillfällen från investeringarna och i Sverige skapades totalt 717 jobb.

– Investeringsklimatet i Europa fortsätter att trotsa otrygghet och osäkerhet. De nordiska länderna har en positiv utveckling när det gäller att attrahera och behålla utländska investerare. Sverige visar en stor ökning av attraktionskraften och har goda möjligheter att fortsätta öka konkurrenskraften, säger Ragnar Gustavii, affärsutvecklingschef för EY i Norden.

Flest investeringar i Sverige sker inom företagstjänster och mjukvaruutveckling, vilka senaste året har ökat stort. De flesta av investeringarna handlar om att etablera försäljnings- och marknadskontor. Det sker också en tillväxt av antalet logistikanläggningar samt forskning och utvecklingscentrum. Sverige stod för 58 procent av alla logistikanläggningar som etablerades i Norden. Företagen centraliserar allt mer av verksamheten och de senaste siffrorna visar att Sverige är det främsta navet för nordiska logistiklösningar. Utländska investerare lockas också av Sveriges breda utbud av transporthubbar och datacenter.

– De nordiska länderna har en stark position inom digitaliseringen. Robotteknik, artificiell intelligens och sakernas internet får allt större betydelser för olika verksamheter därför behöver Sverige fortsätta att bygga en stark digital position. När konkurrensen ökar behöver Sverige fokusera på tillväxtsektorer, talangutveckling och innovation för att fortsätta vara attraktiv för utländska investerar, säger Ragnar Gustavii.

Prenumerera

Skriv upp dig för att registrera dig till vårt nyhetsbrev.

Ange din e-post här:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close