bok_ledarskap_sverige

Kommunikativt ledarskap i praktiken – ny, lättillgänglig chefshandbok

Författaren Pär Lager presenterar en konkret modell för hur alla chefer kan använda det kommunikativa ledarskapet för att bli bättre ledare.

– Forskning visar entydigt att kommunikativt ledarskap skapar tydliga värden för alla organisationer. Offentlig verksamhet och näringslivet har inte råd att ha medarbetare som går på halvfart för att de inte blir sedda eller lyfts fram av sina chefer, säger Pär Lager som skrivit Kommunikativt ledarskap i praktiken – handbok för chefer (Gothia Fortbildning).

Boken bygger på hans breda erfarenhet inom ledarskap och kommunikation samt på svensk och internationell forskning. Den varvar praktik och forskning med konkreta och inspirerande tips och exempel hämtade från både privat och offentlig sektor. Bokens kärna är en modell för det kommunikativa ledarskapet som presenteras i fyra steg och tretton moment.

80eb62fbf4a74d8c_800x800ar

– Nyckeln för att få medarbetare att växa, trivas och nå sin fulla potential är ett kommunikativt ledarskap. Ett modernt ledarskap som också höjer produktiviteten, stärker kvalitén och minskar kostnaderna då både sjukfrånvaro och personalomsättning sjunker.

Kommunikativt ledarskap är ett förhållningssätt, en uppsättning principer, processer och verktyg som används för att utveckla och styra verksamheter med kommunikativa metoder. På ett konkret och aktivt sätt sätter det medarbetaren i centrum, vilket stärker engagemanget och motivationen samt ökar förändringsviljan. Det handlar om att släppa lös all energi, kunskap och kraft från alla medarbetare, vilket är avgörande för att utveckla en verksamhet.

– Det har länge forskats och pratats om hur viktigt det är, i min bok visar jag konkret hur alla chefer kan praktisera det i vardagen.

Prenumerera

Skriv upp dig för att registrera dig till vårt nyhetsbrev.

Ange din e-post här:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close