gili-benita-2754

Starkaste kvartalet sedan finanskrisen

Enligt senaste rapporten från revisions- och rådgivningsföretaget EY ökar antalet transaktioner och förvärv bland Sveriges största bolag. Under andra kvartalet genomfördes 55 transaktioner, vilket är en ökning jämfört med föregående kvartal. Senaste kvartalet är tillsammans med Q2 2016 det starkaste kvartalet sedan finanskrisen.

Corporate Transaction Trends är en rapport från EY som varje kvartal kartlägger förvärv och avyttringar bland Sveriges största företag. Den visar att under årets andra kvartal genomfördes 55 transaktioner, en ökning med 28 procent jämfört med 43 transaktioner under det första kvartalet 2017. Sedan 2008 har andra kvartalet tillsammans med förra årets andra kvartal flest antal transaktioner.

– Mycket pekar på ett fortsatt starkt år för företagstransaktioner av Sveriges största bolag. Det baserar vi på att det redan skett ett antal avslutade transaktioner under tredje kvartalet, men även på aviserade men ännu inte stängda transaktioner. Vi ökar därför vår prognos till 180 genomförda transaktioner under 2017, säger Pär-Ola Hansson, ansvarig för EY Transaction Advisory Services i Europa.

Antalet förvärv var 45 under årets andra kvartal, vilket är en stor uppgång från 32 förvärv under kvartalet innan. Det var 10 avyttringar som genomfördes, vilket är i nivån strax under föregående kvartals avyttringar. Antalet avyttringar under andra kvartalet motsvarade ett utfall i linje med genomsnittet under 2016.

Under de senaste tolv månaderna (LTM) är antalet genomförda transaktioner 179, vilket är i linje jämfört med föregående kvartals LTM. Det visar att aktiviteten på den svenska transaktionsmarknaden är fortsatt stark och mycket tyder på att det kommer fortsätta med ett stort antal transaktioner under årets två sista kvartal.

Baserat på bolagsvärde (EV) var Intrum Justitias förvärv av Lindorff Group och SCA:s förvärv av BSN Medical de största köpen under kvartalet. Största försäljningarna var MTG:s avyttring av FTV Prima och Telias avyttring av Sergel Group.

Prenumerera

Skriv upp dig för att registrera dig till vårt nyhetsbrev.

Ange din e-post här:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close