Nytt masterprogram i utbildning för hållbar utveckling

I höst startar ett nytt och internationellt masterprogram i utbildning för hållbar utveckling vid Göteborgs universitet. Programmet fokuserar på hur just utbildning kan bli ett effektivt verktyg för en mer hållbar utveckling.

Programmet är tvåårigt, har engelska som undervisningsspråk och är ett samarbete mellan fyra institutioner på Göteborgs universitet och en på Chalmers.
Programmet är helt webbaserat med all undervisning online och välkomnar studenter från alla delar av världen med olika bakgrund – som miljövetenskap, samhällsvetenskap, pedagogik, ekonomi, konst och humaniora.

Det nya masterprogrammet kan ses som ett inlägg i den pågående debatten om hur utbildning och hållbar utveckling kan gå hand i hand. Med globala utmaningar som snabba klimatförändringar, massutrotning av arter, ökande ojämlikhet och en växande världsbefolkning är det brådskande att skapa en mer hållbar värld.

– Utbildning är inte bara ett verktyg, utan vi behöver även kritiskt analysera utbildningens roll i samhället samt hur vi kan behöva tänka på nya sätt kring utbildning och pedagogik i en tid av klimatförändringar och ekologiska kriser, säger programkoordinator Helena Pedersen.

Programmet fokuserar inte enbart på det formella utbildningssystemet utan även på olika former av icke-formellt lärande kring hållbar utveckling, exempelvis i olika typer av organisationer.

– Utbildningen förbereder för att kunna svara på lokala och globala hållbarhetsutmaningar, men också för att motverka dem och bidra till en mer hållbar framtid genom utbildning och forskning, säger Helena Pedersen.

Masterstudenterna kommer bland annat att gå i kritisk dialog med de senaste vetenskapliga debatterna inom pedagogik, samhällsvetenskap och naturvetenskap och få tillgång till en rad analytiska verktyg som hjälper dem att utveckla en teoretisk och praktikbaserad kunskap i utbildning för hållbar utveckling.

Den internationella antagningen till programstarten hösten 2018 pågår fram till 15 januari 2018. Den nationella antagningen sker mellan 15 mars och 16 april 2018.

Prenumerera

Skriv upp dig för att registrera dig till vårt nyhetsbrev.

Ange din e-post här:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close