sergey-zolkin-192937

Största anledningen till cyberattacker är oförsiktiga medarbetare

Ökningen av cyberhot oroar visar EY:s senaste rapport av Global Information Security Survey. Framgångsrika cyberattacker använder metoder som utnyttjar kända sårbarheter hos verksamheter. Enligt undersökningen bland stora globala verksamheter kommer bara 12 procent upptäcka en sofistikerad cyberattack. Oförsiktiga medarbetare ökar som orsak till cyberhoten och anses vara det främsta upphovet till angrepp.

Revisions- och rådgivningsföretaget EY genomför den årliga undersökningen Global Information Security Survey (GISS). I den 20:e upplagan har nästan 1200 ledare från världens största globala verksamheter tillfrågats om de viktigaste cybersäkerhetsfrågorna i dag.

Av de undersökta verksamheterna är 56 procent oroade över den ökande påverkan cyberhot har på deras strategier och planer. Strategier ändras eller planerar att ändras på grund av ökade cyberhot, risker och sårbarheter. Den snabba ökningen av så kallad Internet of Things (IoT) teknologi inom globala organisationer innebär nya sårbarheter som utnyttjas av sofistikerade cyberattacker. Rapporten belyser att vanliga attacker framgångsrikt utnyttjar sårbarheter som verksamheter är medvetna om vilket pekar på brister när det gäller att noggrant utföra säkerhetsprocedurer som är standard.

– Resultatet visar att företag fortsätter att prioritera cybersäkerhet och gör framsteg när det gäller att identifiera och lösa sårbarheter, men är mer oroliga än någonsin för cyberhotens bredd och komplexitet. Teknikutvecklingen och ökning av IoT skapar enorma möjligheter, men det leder samtidigt till nya risker och sårbarheter. Digitaliseringen gör att verksamheter måste undersöka sina digitala ekosystem från alla perspektiv för att skydda sig idag, imorgon och i framtiden, säger Tim Best, rådgivare inom cybersäkerhet.

De största orsakerna till att cyberhoten ökat det senaste året, enligt de som medverkat i undersökningen, är sabotageprogram, så kallad malware (64% jämfört med 52% år 2016) och nätfiske, så kallad phishing (64% jämfört med 51%). Oförsiktiga och omedvetna medarbetare anses vara det mest utmärkande bland det som ökar sårbarheten för verksamheternas säkerhet (60% jämfört med 55% år 2016). På frågan vad som är den mest troliga källan till cyberattacker ansåg 77 procent att oförsiktiga medarbetare är den mest sannolika källan, följt av brottssyndikat (56%) och illvilliga anställda (47%).

– Det har aldrig varit svårare för verksamheter att kartlägga sin digitala miljö. Det är omöjligt att avvärja varje hot, men motståndskraftiga verksamheter vet hur man skyddar sig, hur man upptäcker ett problem när det uppstår och hur man reagerar snabbt och effektivt på problemet. Vi tror att i framtiden kommer företagen att samarbeta för att dela med sig av kunskap för att bidra till ökad cybersäkerhet. Därför är det nödvändigt att tänka på att cybersäkerhet är mer än en IT-fråga och fokusera på en bra styrning av cybersäkerhet, säger Tim Best.

Enligt undersökningen fortsätter de flesta verksamheter att öka sina kostnader för cybersäkerhet och mer än 90 procent av respondenterna säger att de förväntar sig högre budgetar i år. Cyberhoten ökar vilket kräver mer kraftfulla lösningar och 87 procent svarar att de behöver upp till 50 procent mer i budget.

Prenumerera

Skriv upp dig för att registrera dig till vårt nyhetsbrev.

Ange din e-post här:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close