b1e67e8c698d1596_800x800ar

De planerar att anställa 600 nya medarbetare

Rekryteringsbehoven är stora för revisions- och rådgivningsföretaget EY. De fortsätter därför att rekrytera många nya medarbetar och planerar att anställa 600 medarbetare under nästa år. Det händer mycket inom branschen som gör att ny kompetens behövs och digitaliseringen gör att kompetensbehovet breddas.

Foto EY

EY har haft en bra utveckling de senaste åren. Under 2017 anställdes cirka 600 medarbetare i Sverige och EY planerar att anställa cirka 600 medarbetare även under 2018, varav 60 procent är nyexaminerade.

– Vårt rekryteringsbehov påverkas av kundernas behov, vilka i sin tur påverkas av ökad digitalisering och olika samhällsförändringar. Inom revision sker stora förändringar på grund av automatiseringen och robotiseringen och även inom andra affärsområden ser vi framför oss strak tillväxt i takt med att vi fortsätter växta inom områden som strategi, operationella förbättringar och transaktioner. Digitaliseringen gör att kompetensbehovet breddas. Vi rekryterar allt mer ingenjörer, techfolk och systemvetare, även om ekonomerna fortfarande rekryteras i majoritet, säger Agneta Strandberg, HR-direktör på EY.

Svenska EY arbetar i en integrerad nordisk organisation som totalt har cirka 6 000 medarbetare. Under senaste verksamhetsåret 2016/2017 hade Sverige i medeltal 2 460 heltidsanställda. Omsättningen i Sverige under verksamhetsåret uppgick till 3,9 miljarder kronor.

– Vi har stora rekryteringsbehov och höga krav på dem vi anställer. Det handlar inte bara om rätt kompetens utan också rätt personlighet och att de passar i en konsultroll. Vi siktar på att vara den bästa arbetsgivaren, eftersom våra medarbetare är vår viktigaste resurs, säger Agneta Strandberg.

Ekonomistudenter i Norden röstade 2017 fram EY som drömarbetsgivaren. För sjunde året i rad behöll EY topplaceringen i branschen enligt Universums årliga undersökning ”Most Attractive Employer”. Resultatet baseras på svar från nästan 18 000 ekonomistudenter i Norden.

Prenumerera

Skriv upp dig för att registrera dig till vårt nyhetsbrev.

Ange din e-post här:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close