Volunteering at work: Engagemang som föder engagemang – och stolthet för sin arbetsplats

Drygt varannan svensk jobbar ideellt på sin fritid. Något som ger ett mervärde och skapar nya perspektiv i såväl vardagen som på jobbet. Under senare år har arbetsgivare insett fördelarna med att erbjuda sina anställda möjlighet att engagera sig ideellt under arbetstid. Hos revisions- och konsultföretaget EY har programmet Volunteering at work funnits sedan 2012, och intresset från medarbetarna bara växer.

Text & porträttfoton: Malin Svantesdotter

The Scholar har träffat Hannes Jakobsson och Anne Riise Åberg som är projektledare för Volunteering at work­programmet. I gruppen ingår också projektmedlemmar på kontoren i Stockholm, Malmö och Göteborg.

– Som projektgrupp sköter vi kontakten åt båda håll, så vi har hand om kontakten med de medarbetare som vill vara med, samt de ideella organisationer som de vill göra sin volontärinsats för, menar Hannes.

Initiativet kom till en början från medarbetarna själva. De ville bli mer involverade i samhällsfrågor och göra något för att hjälpa till. Så föddes programmet.

– Därefter har det vuxit fram mer och mer och intresset har ökat successivt sedan starten. Från att bara finnas i Stockholm, Göteborg och Malmö erbjuds programmet nu, till alla våra medarbetare i Sverige. Det håller även precis på att utvecklas till ett nordiskt projekt för att sprida engagemanget ännu mer. Dessutom erbjuds konceptet på flera andra kontor i världen, berättar Hannes.

Initiativet innebär att alla medarbetare får möjligheten att använda upp till 16 arbetstimmar per år för en insats inom en ideell organisation.

Hannes & Anne

Hannes Jakobsson & Anne Riise Åberg är projektledare för Volunteering at work.

– Genom Volunteering at Work kan man välja mellan färdiga insatser för de organisationer som vi redan har ett samarbete med eller ge förslag på nya organisationer där man vill göra en insats. Drivet kommer mycket från medarbetarnas egna intressen och önskemål. Men det är även organisationer som kontaktar oss för att de vill få in fler volontärarbetare, menar Anne.

Vanliga insatser sker inom humanitära områden såsom integrationsarbete och läxläsning med skolungdomar.

– Det kan handla om att anordna aktiviteter, såsom skridskodagar för nyanlända. En medarbetare använde sina timmar till att engagera sig för ungdomar i Sydafrikas kåkstäder och hjälpte till att möjliggöra att närmare 20 killar från Kapstaden kunde delta i Gothia Cup. Andra intresseras mer av miljöfrågor, där några exempelvis hjälper till med att rensa upp i fiskevatten eller plockar skräp samtidigt som de är ute och joggar, säger Hannes.

Det är en stor bredd på vad folk gör och Anne berättar att de försöker vara flexibla för att erbjuda så många olika inriktningar som möjligt. Anne har själv jobbat ideellt där hon valde att jobba som skidlärare för nyanlända ute på Ekerö.

– Det var jättekul att få jobba med detta. Jag brinner för skidåkning, som är det roligaste jag vet, och att få dela med mig av detta till de som precis har kommit hit till Sverige kändes värdefullt. Många har inte någon familj här och att få vara med och bidra till en rolig aktivitet betyder mycket, säger Anne.

EW_lag

En medarbetare hos EY använde sina volontärtimmar till att stötta ungdomar i kåkstäderna utanför Kapstaden i Sydafrika. Här har ett tjugotal av dessa just fått möjlighet att delta i Gothia Cup för fjärde året i rad. Foto: Peter Jademyr

Behovet av integrationsinsatser har ökat av flykting­strömmarna som tydligt visade att samhällets normala strukturer inte var tillräckliga för att ta hand om situa­tionen helt och hållet, så då krävdes mer engagemang från var och en.

Hannes själv har bland annat jobbat ideellt med läxläsning, där han varit ute på ett bibliotek i Rinkeby för att hjälpa till. De anordnade också en klädinsamlingsdag för alla medarbetare på EY-kontoret i Stockholm för att skänka till behövande.

– Detta blev så lyckat att vi nu har genomfört en liknande insamling på Göteborgskontoret där kollegor skänkte kläder för humanitär hjälp, berättar Anne.

Att jobba ideellt genom Volunteering at work är enkelt att komma igång med och det är enkelt att anmäla sitt intresse.

– Vem som helst kan söka och alla har möjlighet att göra en insats. Det är alltså för alla, oavsett vilken nivå eller vilket område man arbetar inom, säger Anne.

Det har visat sig att medarbetare som får utföra volon­täruppdrag på arbetstid känner stolthet över sin arbets­givare, något som även blivit en attraktionskraft hos EY. Här bidrar medarbetarnas engagemang och drivkraft dagligen till en positiv samhällsutveckling, samtidigt som de själva utvecklas.

– En viktig aspekt är att engagemanget inom Volunteering at work också ger ringar på vattnet då många startar med att göra en insats under arbetstid, men sedan även ofta fortsätter sitt engagemang på egen hand efteråt vilket skapar en väldigt positiv effekt, menar Hannes.

Volunteering at work i siffror

Antal ansökande volontärer per år: Drygt 100
Antal volontärtimmar som skänkts hittills: ca 2000
Organisationer som hittills är godkända att utföra insatser för: ca 40 st ideella organisationer inom områdena miljö, humanitär hjälp, utbildning, entreprenörskap m.m.

Prenumerera

Skriv upp dig för att registrera dig till vårt nyhetsbrev.

Ange din e-post här:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close