Traineeprogrammet för dig som vill göra kometkarriär inom fastighetsbranschen

Anni Carpelan, Elin Ingemarsson, Mats Norrbrand och Cajsa Ahlström har alla en sak gemensamt – de gav sina karriärer en kickstart med hjälp av Uppsalahems traineeprogram.

Under de senaste åren har Uppsalahem skapat möjligheter till tusentals nya hem och med drygt 15 500 bostäder, inklusive Studentstaden, är de kommunens största bostadsbolag. En häftig resa som tyder på engagemang och stor drivkraft.

En bidragande faktor till Uppsalahems framgång är att företaget helhjärtat satsar på och värdesätter unga medarbetares kompetens. Varje år erbjuder ett antal traineetjänster till högskole- och universitetsutbildade som är i början av sin karriär.

 

Tranieeprogram - Uppsalahem

 

– Tiden som trainee på Uppsalahem är fortfarande det roligaste jag har gjort i mitt yrkesliv. Trots att jag var relativt oerfaren när jag påbörjade mitt traineeprogram fick jag snabbt ansvar och möjlighet att tillämpa mina kunskaper i praktiken, säger Anni Carpelan, numer utvecklingschef hos Fastighetsägarna.

Anni är tillsammans med Elin, Mats och Cajsa tydliga exempel på traineeprogrammets möjligheter. Elin är i dag förvaltare på Stena Fastigheter i Stockholm, Mats Norrbrand arbetar som VD på Håbohus AB och Cajsa är HR- generalist på Uppsalahem.

– Under min tid på Uppsalahem var jag som en svamp och sög åt mig så mycket kunskap jag bara kunde. Samtidigt fick jag bidra och hjälpa till, vilket skapade en bra symbios som gav mig stora fördelar senare i mitt yrkesliv, säger Mats.

Vad fick ni göra under traineeperioden?

Elin: Jag kom in i hetluften direkt – på ett positivt sätt. En förvaltare gick på föräldraledighet och jag fick ta över hennes ansvar. I början kändes det utmanande att fatta beslut omgående, men jag växte snabbt in i rollen.

Anni: Den första tiden var jag VD-assistent, en perfekt start på flera sätt. Jag fick en otroligt bra insyn i företagets olika verksamhetsområden. Därefter blev jag erbjuden att prova på förvaltarrollen och på den vägen fortsatte jag. Jag jobbade sedan som förvaltare i sex år och la grunden till min yrkesbana.

Mats: Ja, vad fick jag inte göra? Mycket var förvaltningsrelaterat så som besiktningar och annat praktiskt. Jag gjorde även utredningar och investeringsbedömningar. Eftersom att jag genom skolan redan lärt mycket av det teoretiska arbetet kände jag att det var det praktiska som gav mig mest, att lära sig och förstå ”hantverket” från grunden.

Cajsa: Från första dagen fick jag utmanande uppdrag, stort ansvar och tillgång till ett brett nätverk i fastighetsbranschen som jag inte hade haft med en ”vanlig” tjänst. I stort sett fick jag göra det mesta, men jag hade alltid bra bollplank. Jag är övertygad om att jag inte hade fått samma möjligheter utan traineeprogrammet.

Som trainee, vad var er största utmaning?

Elin: I min roll som förvaltare var min största utmaning att kunna hålla många bollar i luften och prioritera min tid rätt.

Anni: Att ställa om från fem år i skolbänken på högskolan till att visa vad man går för och våga pröva sina vingar är en sann utmaning. Det tog ett tag att vänja sig vid att förväntas kunna fatta snabba beslut och leverera svar till hyresgäster, särskilt i rollen som förvaltare.

Mats: Teorin kände jag mig trygg i så min utmaning låg i att kunna uppnå ett flyt i relationen till våra hyresgäster. Att öva upp förmågan att lösa saker smidigt i situationer där det fanns motstridiga intressen.

Cajsa: Som trainee kastas man in i hetluften direkt och förväntas leverera och ta stort ansvar från start. Min kollega slutade i samband med att jag började så jag fick hoppa in i många av hennes projekt vilket gav mig ännu mer utvecklingsmöjlighet.

Vad har traineeperioden betytt?

Elin: Allt jag gjorde la grunden för hur jag arbetar metodiskt och strukturerat i dag – en bra start på karriären. Jag fick ett stort nätverk samt större förståelse för hur branschen fungerar och hur de olika yrkesrollerna hänger ihop.

Anni: Mitt brinnande intresse för förvaltningsfrågor och fastighetsbranschen i stort kom till under min tid på Uppsalahem. Jag studerade samhällsplanering och trodde att mitt framtida yrkesliv skulle utspela sig på ett stadsbyggnadskontor eller liknande, men nu när jag ser tillbaka på det är jag verkligen glad över att jag tog chansen att arbeta med detta.

Mats: Som VD kan jag säga att jag tack vare mina erfarenheter från Uppsalahem kan vår verksamhet från grunden. Det är en styrka att kunna förstå alla nivåer när man fattar beslut. Jag fick en bred bas från min traineeperiod och det har hjälpt mig i många situationer.

Cajsa: Traineeprogrammet gav mig verkligen förståelse för hur ett företag är uppbyggt och hur alla funktioner i ett fastighetsbolag hänger ihop. Jag fick från första dagen kliva in och ta ett stort ansvar. Närheten och samarbetet med våra chefer uppskattar jag mycket och vi har en otvungen relation med det gemensamma siktet på att driva företagets utveckling.

Vad har ni för tips till studenter som är sugna på att söka?

Elin: Det är inte så mycket att fundera på utan bara sök! Det är ett bra insteg i karriären och att börja på ett allmännyttigt bolag tycker jag är en bra väg att gå.

Anni: Hos Uppsalahem är chansen stor att du hittar frågor som du brinner för och får möjlighet att arbeta med. Traineeperioden är den bästa tänkbara starten på arbetslivet. Ingen förväntar sig att du ska kunna allt så ta chansen och pröva dig fram.

Mats: Går du traineeprogrammet får du en bra möjlighet att ta reda på vad du vill göra och inte göra, vilket underlättar för framtiden. Det här är en start på yrkeslivet som jag önskar alla.

Cajsa: Jag tror att vi alla som går traineeprogrammet är rätt olika som personer, men det vi har gemensamt är att vi är drivna, framåt och lite karriärsugna. Är man en person som gillar att ta ansvar, är nyfiken och visar framfötterna så är detta den bästa starten i karriären och inte så mycket att tveka på!

Prenumerera

Skriv upp dig för att registrera dig till vårt nyhetsbrev.

Ange din e-post här:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close